Legenda:

 • OSK – Ośrodek Szkolenia Kierowców „IntroHL”
 • KNK- Kandydat na kierowcę
 • IP – Instruktor Prowadzący nadzorujący proces szkolenia Kandydata na kierowcę oraz realizujący większość szkolenia Kandydata na kierowcę
 • IPN – Indywidualny program nauczania stosowany w OSK „IntroHL”

Regulamin pakietu “Gwarancja Zdania Egzaminu”:

 • Miejsca, z których odbieramy Kursantów:
  1. Metro Bemowo
  2. WORD Bemowo
  3. Nasze biuro ul. Krzyżówki 1 lok. D
  4. WORD Odlewnicza
  5. *oraz w promieniu do 5 km od podanych miejsc odbioru
 • Szkolenie Kandydata na kierowcę jest realizowane w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 • Przedłużenie tego terminu możliwe jest wyłącznie za indywidualną zgodą Kierownika OSK
 • OSK wyznacza Instruktora Prowadzącego, który jest odpowiedzialny za całokształt szkolenia Kandydata na kierowcę
 • Instruktor Prowadzący realizuje indywidualny program nauczania Kandydata na kierowcę
 • IPN jest poufnym materiałem OSK i nie stanowi informacji jawnej
 • Indywidualny program nauczania jest dostosowany przez Instruktora Prowadzącego do predyspozycji Kursanta
 • Instruktor Prowadzący może modyfikować IPN w zależności od stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności KNK
 • Instruktor Prowadzący na podstawie postępów KNK decyduje o kontynuacji szkolenia, bądź jego finalizacji
 • Finalizacją szkolenia jest przystąpienie do praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy i zakończenie go z wynikiem pozytywnym
 • W przypadku otrzymania przez KNK negatywnego wyniku egzaminu państwowego, IP kontynuuje proces nauczania dostosowując go do obecnych predyspozycji KNK, a OSK przejmuje koszt zapisu na kolejny egzamin państwowy
 • Warunkiem umożliwiającym kontynuację korzystania z pakietu „Gwarancja Zdania Egzaminu” jest ścisłe wypełnianie przez KNK zaleceń IP, w tym osiąganie stałych postępów w oparciu o „kroki milowe” zawarte w IPN
 • W przypadku braku postępów w nauczaniu, wynikających z zaniechań KNK, IP na bieżąco informuje zarówno KNK oraz OSK
 • W przypadku rażących zaniechań po stronie KNK, OSK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w ramach pakietu „Gwarancja Zdania Egzaminu”

Scroll to Top